چند تن از "روسای قبایل بومیان" کانادا در روز دوشنبه 12 مارچ 2012 طی نشستی با کامیبز شیخ حسنی، کاردار سفارت رژیم جمهوری اسلامی در اتاوا - پایتخت کانادا، دیدار کرده و خواهان ملاقات با احمدی نژاد شدند.

در این رابطه هما ارجمند،" هماهنگ کنندهی کمپین بین المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی"، طی اطلاعیهای، به تاریخ 16 مارس 2012، این حرکت را محکوم کرد.

 

برگردان متن انگلیسی این اطلاعیه به قرار زیر می‌باشد.

فرامرز شیراوند

 

جمهوری اسلامی مشروعیت پذیر نیست!

"روسای بومیان" کانادا در هم سویی با رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی

در دوره‌ای که علی رغم تهدیدات مداوم٬ دستگیری های دسته جمعی٬ شکنجه٬ تجاوز و اعدام ها توسط رژیم جمهوری اسلامی، مردم ایران در تلاش و سازماندهی برای سرنگونی کل رژیم هستند - در دوره‌ای که اوضاع جهانی علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران است-  تری نلسون1 رئیس سابق قبیلهی "رزو ریور"2، فرانک براون3 رئیس قبیلهی "کنوپاواکپا داکوتا"4، اورویل سموک5 رئیس قبیلهی "پلین هپتون"6 و وایت کلاد7 از قبیلهی "سو ولی"8 با نمایندگان رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی در اتاوا نشست می‌گذارند. و از آن سخیفتر، خواستار دیدار با رهبران رژیم [احمدی نژاد]، در ایران می‌شوند.

همانگونه که آگاهید، رژیم جمهوری اسلامی در ایران، تاریخی سیاه دارد - به تیرگی تاریخ دیکتاتوری نازیستهای آلمانی و رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی. رژیم جمهوری اسلامی، با اتکا به قوانین ضد انسانی اسلامی، از ابتدای انقلاب 1357 (1979) تاکنون صدها هزار نفر را دستگیر، زندانی، شکنجه و بیش از ١٥٠ هزار نفر را پس از شکنجههای وحشیانه٬ اعدام کرده است.

سالهاست که اوباشان اسلامی این رژیم، محل کار و زندگی انسانها (از جمله بهائی٬ یهودی٬ مسیحی، بی خدا و ....) را تحت نام "کافر"، به آتش می‌کشند -  آتش سوزیهایی که گاهن منجر به سوزاندن کل خانواده قربانیان در آتش می‌شود. این رژیمی است که دختران جوان و نوجوان (زیر سن 16) را بخاطر پخش اطلاعیه و یا شرکت در تظاهرات، پیش از اعدام توسط زندانبان اسلامی مورد تجاوز دسته جمعی قرار می‌دهد. این رژیمی است که به جوانان و دانشجویان بازداشت شده، مواد مخدر می‌خوراند تا از پیوستن آنان به تظاهراتهای اعتراضی جلوگیری کند.

با آگاهی به این اعمال غیر انسانی رژیم جمهوری اسلامی در ایران٬ مایلم بدانم که "روسای قبایل بومیان" کانادا چه توجیحی برای دیدار خود با نمایندگان این رژیم دارند.

این "روسای قبایل" در قبال این حرکتشان، باید از مردم ایران و اعضای قبایل خویش عذرخواهی کنند. آنان لازم است که بدانند بزودی مردم در ایران همراه با سایر شهروندان جهان کلیه رهبران این رژیم را به دلیل ارتکاب جنایاتشان در ایران و جهان محاکمه خواهند کرد.

این رژیم هیچگونه مشروعیتی در ایران و جهان ندارد؛ و دیدار "روسای بومیان" کانادا این این رژیم را از انزوا خارج نخواهد کرد.

هما ارجمند

هماهنگ کنندهی

"کمپین بین المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی"

16  مارس 2012

 

Campaign's Co-ordinator: Homa Arjomand - homawpi@nosharia.com or homawpi@closedowniranianembassies.com

Ph: +1 416 737 9500

 

 

 

 

1.      Terry Nelson

2.      Roseau River First Nation

3.      Frank Brown

4.      Canupawakpa Dakota Nation

5.      Orville Smoke

6.      Plains Wahpeton First Nation

7.      Ken Whitecloud

8.      Sioux Valley First Nation

 

APTN وب سایت شبکه تلویزیونی بومیان کانادا

http://aptn.ca/pages/news/2012/03/13/iranian-officials-working-very-hard-to-bring-first-nations-leaders-to-tehran/